Persondatapolitik

Vores persondatabeskyttelseserklæring

Tjekhusleje.dk ser persondatabeskyttelse som en essentiel egenskab i vores virke som juridiske rådgivere. Vi sætter en ære i at være tilgængelige, have den højeste form for fortrolighed og fokus på integritet, samtidig med at vi behandler, deler og opbevarer personoplysninger inden for lovens rammer og vores egne forskrifter.

Denne erklæring vil være et udtryk for hele online-persondatapolitikken for Tjekhusleje.dk. Vi vil i denne erklæring gøre rede for hvilke oplysninger, vi indsamler, og hvad vi bruger disse til.

Tjekhusleje.dk behandler og opbevarer personoplysninger inden for EU. Tjekhusleje.dk vil til enhver tid være i stand til at dokumentere og påvise overholdelse af EU- og dansk lovgivning.

Tjekhusleje.dk og www.Tjekhusleje.dk opfylder og er forenelige med forordning 2016/679, som er en direkte bindende retsakt vedtaget i EU.

Tjekhusleje.dks DPO vil være, og er, ansvarlig for implementeringen af denne erklæring og gældende politik. Tjekhusleje.dks  DPO vil være ansvarlig for at den daglige drift stemmer overens med vores gældende politik på området, samt være involveret og opdateret på alle spørgsmål, som relaterer sig til beskyttelse af personoplysninger, m.v.

Tjekhusleje.dk skal ses som dataansvarlig og vil være beslutningsdygtig i forhold til formål og muligheder for behandling af personoplysninger, der sendes og indsamles.

Vi arbejder med følgende principper

  • Indhentning og behandling af personoplysninger skal ske med største gennemsigtighed, samt med et hæderlig formål og på lovlig vis.
  • Indsamling af overstående oplysninger må kun udføres til formål, hvor formålet er prædefineret, udtrykkeligt og lovligt.
  • Indsamlingen skal begrænses til det, som er nødvendigt i forhold til det konkrete formål, som oplysningerne skal bruges til.
  • Personoplysningerne skal være rigtige og præcise.
  • Hvis ovenstående ikke passer, skal der forsøges med rimelig indsats at sikre, at disse blive opdateret, slettes eller korrigeres.
  • Oplysninger bevares hvor vi kan identificere den registrerede, og de indhentede oplysninger opbevares ikke i en form eller tid, som er længere end det nødvendige i forhold til det formål, som de er indhentet for.
  • Der skal være absolut fortrolighed og sikkerhed omkring de indhentede oplysninger
  • Personoplysninger må ikke deles med tredjeparter, undtagen hvis det er strengt nødvendigt for dem i forhold til den konkrete sag
  • Registrerede har ret til at anmode om adgang til og korrektion eller sletning af personoplysninger eller behandlingsrestriktioner eller at modsætte sig behandling såvel som retten til dataportabilitet.

Personoplysninger

Med personoplysninger skal der forstås oplysninger, som er tilknyttet til en registeret person, hvorved der kan opnås identifikation. Oplysninger kan være af direkte eller indirekte karakter, som kan identificere den registrerede, såsom navn, mail, adresse, fødselsdagsdato, m.v. Følsomme personoplysninger kan f.eks. være CPR-nummer.

Indsamling af personoplysninger

For at Tjekhusleje.dk  kan drive og optimere vores forretning og tilhørende tjenester, kan brugere af vores ydelser blive bedt om personoplysninger. Vi indsamler primært personoplysninger som navn, adresse, e-mailadresser, telefonnumre, CPR/ID, hvilket gør at vi kan hjælpe vores klienter med deres rettigheder i henhold til lejeloven og omkringliggende lovgivning. Vi vil ligeledes holde vores klienter løbende opdateret pr. mail. På forhånd er vi nødt til at modtage overstående informationer, samt anden dokumentation, således at vi fra start kan bedømme og bestemme om kravet er eksisterende og berettiget. Hvis kravet er eksisterende efter vores mening, vil Tjekhusleje.dk overveje forløbet herefter. Det kan indebære kontakt til udlejer på vegne af klienten samt eventuel indgivelse af sag til husleje- eller beboerklagenævn på klientens vegne. Hvis nødvendigt kan Tjekhusleje.dk hjælpe med retsforfølgning. Derudover indsamler vi personoplysninger til andre formål, såsom statistik, administration og kommunikation, IT- og sikkerhedsadministration, fysisk sikkerhed, bekræftelse af ægthed og godkendelsesordninger, støttesystemer, samarbejde mellem interne projekter og organisationsmæssige grupper og aktiviteter. Vi behandler kun personoplysninger i det omfang, det findes nødvendigt til fastlagte, udtrykkelige og lovlige formål eller til et formål, der kræves af lovene de steder, hvor vi opererer. Tjekhusleje indsamler endvidere de indtastede oplysninger med det formål at optimere og effektivisere vores viden om det danske huslejemarked. Dette er med til at sikre, at vores beregninger altid søges så præcise og nøjagtige som muligt. 

Brug af personoplysninger

Vi må og vil kun bruge oplysningerne til det formål, hvortil de er indsamlet. Det samme er gældende for opbevaringsperioden, hvorfor oplysningerne vil blive slettet, når de ikke længere har et formål.

Brug af cookies

Se oplysninger om vores brug af cookies her.

Deling af personoplysninger

Vi deler på intet tidspunkt indhentede oplysninger med tredjeparter undtagen i de situationer, hvor en sådan deling er strengt nødvendigt for at levere vores ydelser. Indimellem engagerer vi os med andre forretningspartnere, der arbejder på Tjekhusleje.dks vegne, såsom eksterne advokater, der forfølger et krav eller teknologivirksomheder, der behandler eller leverer systemer og teknologi, der forbedrer vores produkter og tjenester. Vi vil dele nødvendige oplysninger i sådanne sager. Tjekhusleje.dk offentliggør ikke personoplysninger til tredjeparter, så de kan markedsføre deres produkter eller tjenester til vores kunder. Spørgsmål om dette kan rettes til Mads Klokkerholm, e-mail: mads@digura.dk.

Behandlingssikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Spørgsmål om personoplysningssikkerhed kan rettes til Mads Klokkerholm, e-mail: mads@digura.dk

Adgang til og korrektion eller sletning af persondata

Du har altid ret til adgang, korrektion og sletning af, eller restriktioner til behandlingen af alle de oplysninger, Tjekhusleje.dk har indsamlet. Hvis du ønsker dette, så kontakt Mads Klokkerholm, e-mail: mads@digura.dk.

Ansøgning om arbejde

I forbindelse med ansøgninger, bruger vi tredjeparts værktøjer. Ved ansøgninger vil tjekhusleje.dk sørge for at oplysninger vil blive behandlet og kontrolleret af tjekhusleje.dk, især med fokus på fortrolighed. Vi opbevarer ikke ansøgninger længere tid end nødvendigt.

Marketing via mail

tjekhusleje.dk har efter samtykke ret til at sende interesserede marketing-emails. Den særlige form for samtykke skal gives utvungent, oplyses specifikt og utvetydigt. Disse krav er opfyldt, når interesserede har valgt at modtage marketing-emails (aktivt aftalt).

Ved modtagelse af email-markerting har den interesserede ret til at afmelde sig gratis og nemt, uden begrundelse. Man kan afmelde sig via en knap ved modtagelse af et nyhedsbrev eller ved at skrive til os via kontakt@digura.dk.

Ansvar

tjekhusleje.dk er ansvarlig til at kunne påvise overholdelse af forordningen. Dette ansvar vil til enhver tid være gældende.

Alle spørgsmål vedrørende denne politik, kan rettes til Mads Klokkerholm, e-mail: mads@digura.dk.  

Klage

Alle har ret til at sende en klage angående vores behandling af deres personoplysninger. Alle forespørgsler og klager vil blive behandlet rettidigt af Mads Klokkerholm i overensstemmelse med vores interne procedurer.

Klager kan sendes til Mads Klokkerholm, e-mail: mads@digura.dk.

Ændringer af denne politik

Politikken kan blive opdateret løbende, derfor tilskynder vi jer til med jævne mellemrum af genlæse siden for at læse om politkken.

Seneste opdateret: 28/07 2018