Den gennemsnitlige huslejepris i Danmarks større byer

Du kan her se den gennemsnitlige kvadratmeterpris pr. måned i Danmarks større byer

København
206 kroner pr. kvadratmeter/måned
Aarhus
115 kroner pr. kvadratmeter/måned
Odense
95 kroner pr. kvadratmeter/måned
Aalborg
88 kroner pr. kvadratmeter/måned

Skal du have tjekket din husleje?

Vi ser din husleje gratis igennem nu

HUSLEJENIVEAU I KØBENHAVN

Husleje i København

Hvad er den gennemsnitlige husleje i København?

Hvad er en fair husleje i København egentlig? Det er i virkeligheden ikke et svært spørgsmål at besvare, da huslejeniveauet som udgangspunkt skal fastsættes efter det lejedes værdi. Mange faktorer spiller dog ind, når huslejen skal fastsættes, eksempelvis hvornår boligen er bygget, hvilken by den er beliggende i, samt hvilken stand det lejede er i.

Hvordan fastsættes huslejen?

Omkostningsbestemt leje/budgetleje

En af de mest almindelige lejefastsættelser er omkostningsbestemt leje. Hvis din leje er omkostningsbestemt, så må din udlejer ikke kræve mere end driftsudgifterne/-omkostningerne samt et rimeligt afkast.

Om udlejeren skal fastsætte din leje ud fra reglerne om omkostningsbestemt leje, afhænger af mange forhold. Blandt andet hvilken kommune du bor i.

Det forholder sig nemlig således, at hvis du bor i en kommune med boligregulering, så vil lejemålet være omfattet af reglerne om omkostningsbestemt husleje, hvis ejendommen samtidig er opført før 31.12.1991. Hvis begge betingelser er opfyldt, vil reglerne for boligregulering og omkostningsbestemt husleje altså gælde.

Hvad gør du, hvis du mener huslejen er for høj?
Hvis du er omfattet af reglerne for omkostningsbestemt leje, og du vil undersøge, om lejen er for høj, kan du blandt andet bede om at få et budget for udlejerens driftsudgifter.

Leje efter ”det lejedes værdi”

Det står udtrykkeligt i lejeloven, at hvis din udlejer vil forhøje huslejen, så skal lejen være væsentlig lavere end det lejedes værdi. Det er udlejer, der har bevisbyrden og skal bevise, at lejen er væsentlig lavere end det lejedes værdi. Det fungerer i praksis således, at man foretager en sammenligning mellem det lejede og andre tilsvarende lejemål. Det kan for eksempel være nabolejligheden, hvis denne er af samme størrelse og stand mv.

Hvad gør du, hvis du mener, at huslejen er for høj?
Hvis du mener, at huslejen er for høj, så kan du gøre indsigelse mod huslejen. I den forbindelse må du nødvendigvis finde sammenlignelige lejemål, da du har bevisbyrden for, at huslejen er for høj, medmindre udlejer har foretaget en huslejeforhøjelse i lejeperioden.

Markedsleje

I en række tilfælde gælder reglerne for markedsleje. Her er der større aftalefrihed. Den eneste begrænsning er aftalelovens regler. Reglerne om markedsleje gælder ved ejendomme i en boligreguleringskommune, der er opført efter 31.12.1991 samt ved lejemål, der siden 31.01.1991 udelukkende har været anvendt lovligt til erhvervsmæssigt formål eller hvor lejemålet er beliggende i en tagetage der pr. 1 september 2002 ikke var benyttet eller registreret som beboelse.

Hvad gør du, hvis du mener huslejen er for høj?
Ved markedsleje forstås, at du og udlejer selv kan blive enige om lejens størrelse. Lejen må bare ikke være åbenlyst urimelig høj af hensyn til aftalelovens § 36 om urimelige aftaler. Hvis du dog mener, at huslejen er urimelig høj, så kan du klage til udlejer eller Huslejenævnet.

Huslejeniveau i København

København bliver dyrere og dyrere at bo i, trods det allerede er den dyreste kommune at bo til leje i. Det skyldes formentlig, at manglende ungdomsboliger og flere studerende presser huslejeniveauet i vejret. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris er i København på 206 kroner. Det er dog vigtigt at bemærke, at der er stor forskel på, om man bor i det indre København eller i en af forstadsbyerne. Eksempelvis koster en toværelseslejlighed i gennemsnit cirka 9.000 kr. i Glostrup, hvorimod den koster 11.000 kroner i København. Huslejeniveauet i København varierer derfor meget, alt efter hvor du bor.

Hvordan klager man?

Du kan enten klage selv ved at indbringe din leje for huslejenævnet. Det sker helt lavpraktisk ved, at du sender en mail eller et brev til huslejenævnet i din kommune, hvortil du vedlægger din lejekontrakt og faktura for seneste huslejeopkrævning. Det kan dog være en fordel at få juridisk bistand fra professionelle, da de kan fortage alt det juridiske og praktiske i forbindelse med en sag ved huslejenævnet, ligesom de kan være dig behjælpelig med at sammenligne huslejen med andre tilsvarende og sammenlignelige lejemål.

Hvem kan hjælpe?

Man kan ofte hente hjælp ved lejerforening, retshjælp, advokatkontor eller DIGURA, som er en juridisk virksomhed, der alene behandler lejeretlige sager. De vurderer i øvrigt din sag gratis.

Huslejenævnet

Det er huslejenævnet, som træffer afgørelser i tvister om husleje. Der findes et huslejenævn i hver kommune. Det koster 318 kr. at sende en klage til huslejenævnet. Efter du har sendt din klage til huslejenævnet, afgør huslejenævnet, hvilke nærmere undersøgelser, der skal foretages i sagen. Desuden kan nævnet – efter aftale med dig og din udlejer – foretage besigtigelser af lejemålet, hvis dette findes nødvendigt.

Endeligt træffer Huslejenævnet en afgørelse i sagen. Bemærk, at hvis du inden for 12 måneder for lejemålets begyndelse fremsætter din klage, så kan du få sat lejen ned med tilbagevirkende kraft. Det vil altså sige, at du kan få penge tilbage fra 12 måneder tilbage i tiden. Derudover ændres huslejen fremadrettet.

HUSLEJENIVEAU I AARHUS

Aarhus i huslejestigning

Hvad er den gennemsnitlige husleje i Aarhus?

Hvad er en fair husleje i Aarhus? Det er i virkeligheden ikke et svært spørgsmål at besvare, da huslejeniveauet som udgangspunkt skal fastsættes efter det lejedes værdi. Mange faktorer spiller dog ind, når huslejen skal fastsættes, eksempelvis hvornår boligen er bygget, hvilken by den er beliggende i, samt hvilken stand det lejede er i.

Hvordan fastsættes huslejen?

Omkostningsbestemt leje/budgetleje

En af de mest almindelige lejefastsættelser er omkostningsbestemt leje. Hvis din leje er omkostningsbestemt, så må din udlejer ikke kræve mere end driftsudgifterne/-omkostningerne samt et rimeligt afkast.

Om udlejeren skal fastsætte din leje ud fra reglerne om omkostningsbestemt leje, afhænger af mange forhold. Blandt andet hvilken kommune du bor i.

Det forholder sig nemlig således, at hvis du bor i en kommune med boligregulering, så vil lejemålet være omfattet af reglerne om omkostningsbestemt husleje, hvis ejendommen samtidig er opført før 31.12.1991. Hvis begge betingelser er opfyldt, vil reglerne for boligregulering og omkostningsbestemt husleje altså gælde.

Hvad gør du, hvis du mener huslejen er for høj?
Hvis du er omfattet af reglerne for omkostningsbestemt leje, og du vil undersøge, om lejen er for høj, kan du blandt andet bede om at få et budget for udlejerens driftsudgifter.

Leje efter ”det lejedes værdi”

Det står udtrykkeligt i lejeloven, at hvis din udlejer vil forhøje huslejen, så skal lejen være væsentlig lavere end det lejedes værdi. Det er udlejer, der har bevisbyrden og skal bevise, at lejen er væsentlig lavere end det lejedes værdi. Det fungerer i praksis således, at man foretager en sammenligning mellem det lejede og andre tilsvarende lejemål. Det kan for eksempel være nabolejligheden, hvis denne er af samme størrelse og stand mv.

Hvad gør du, hvis du mener, at huslejen er for høj?
Hvis du mener, at huslejen er for høj, så kan du gøre indsigelse mod huslejen. I den forbindelse må du nødvendigvis finde sammenlignelige lejemål, da du har bevisbyrden for, at huslejen er for høj, medmindre udlejer har foretaget en huslejeforhøjelse i lejeperioden.

Markedsleje

I en række tilfælde gælder reglerne for markedsleje. Her er der større aftalefrihed. Den eneste begrænsning er aftalelovens regler. Reglerne om markedsleje gælder ved ejendomme i en boligreguleringskommune, der er opført efter 31.12.1991 samt ved lejemål, der siden 31.01.1991 udelukkende har været anvendt lovligt til erhvervsmæssigt formål eller hvor lejemålet er beliggende i en tagetage der pr. 1 september 2002 ikke var benyttet eller registreret som beboelse.

Hvad gør du, hvis du mener huslejen er for høj?
Ved markedsleje forstås, at du og udlejer selv kan blive enige om lejens størrelse. Lejen må bare ikke være åbenlyst urimelig høj af hensyn til aftalelovens § 36 om urimelige aftaler. Hvis du dog mener, at huslejen er urimelig høj, så kan du klage til udlejer eller huslejenævnet.

Huslejeniveau i Aarhus

Aarhus er en af Danmarks mest populære studiebyer, og efterspørgslen er stor på lejeboliger. Dette medfører imidlertid, at huslejeniveauet presses op. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris er på 115 kroner i Aarhus, og den gennemsnitlige husleje for en 1-værelses lejlighed er på 4.759 kroner om måneden, imens huslejen er på henholdsvis 7.065 kroner og 9.407 kroner for en 2- eller 3-værelses lejlighed i Aarhus.

Hvordan klager man?

Du kan enten klage selv ved at indbringe din leje for huslejenævnet. Det sker helt lavpraktisk ved, at du sender en mail eller et brev til huslejenævnet i din kommune, hvortil du vedlægger din lejekontrakt og faktura for seneste huslejeopkrævning. Det kan dog være en fordel, at få juridisk bistand fra professionelle, da de kan fortage alt det juridiske og praktiske i forbindelse med en sag ved Huslejenævnet, ligesom de kan være dig behjælpelig med at sammenligne huslejen med andre tilsvarende og sammenlignelige lejemål.

Hvem kan hjælpe?

Man kan ofte hente hjælp ved lejerforening, retshjælp, advokatkontor eller DIGURA, som er en juridisk virksomhed, der alene behandler lejeretlige sager. De vurderer i øvrigt din sag gratis.

Huslejenævnet

Det er huslejenævnet, som træffer afgørelser i tvister om husleje. Der findes et huslejenævn i hver kommune. Det koster 318 kr. at sende en klage til huslejenævnet. Efter du har sendt din klage til huslejenævnet, afgør huslejenævnet, hvilke nærmere undersøgelser, der skal foretages i sagen. Desuden kan nævnet – efter aftale med dig og din udlejer – foretage besigtigelser af lejemålet, hvis dette findes nødvendigt.

Endeligt træffer huslejenævnet en afgørelse i sagen. Bemærk, at hvis du inden for 12 måneder for lejemålets begyndelse fremsætter din klage, så kan du få sat lejen ned med tilbagevirkende kraft. Det vil altså sige, at du kan få penge tilbage fra 12 måneder tilbage i tiden. Derudover ændres huslejen fremadrettet.

HUSLEJENIVEAU I AALBORG

Huslejeniveau i Aalborg

Hvad er den gennemsnitlige husleje i Aalborg?

Hvad er en fair husleje i Aalborg? Det er i virkeligheden ikke et svært spørgsmål at besvare, da huslejeniveauet som udgangspunkt skal fastsættes efter det lejedes værdi. Mange faktorer spiller dog ind, når huslejen skal fastsættes, eksempelvis hvornår boligen er bygget, hvilken by den er beliggende i, samt hvilken stand det lejede er i.

Hvordan fastsættes huslejen?

Omkostningsbestemt leje/budgetleje

En af de mest almindelige lejefastsættelser er omkostningsbestemt leje. Hvis din leje er omkostningsbestemt, så må din udlejer ikke kræve mere end driftsudgifterne/-omkostningerne samt et rimeligt afkast.

Om udlejeren skal fastsætte din leje ud fra reglerne om omkostningsbestemt leje, afhænger af mange forhold. Blandt andet hvilken kommune du bor i.

Det forholder sig nemlig således, at hvis du bor i en kommune med boligregulering, så vil lejemålet være omfattet af reglerne om omkostningsbestemt husleje, hvis ejendommen samtidig er opført før 31.12.1991. Hvis begge betingelser er opfyldt, vil reglerne for boligregulering og omkostningsbestemt husleje altså gælde.

Hvad gør du, hvis du mener huslejen er for høj?
Hvis du er omfattet af reglerne for omkostningsbestemt leje, og du vil undersøge, om lejen er for høj, kan du blandt andet bede om at få et budget for udlejerens driftsudgifter.

Leje efter ”det lejedes værdi”

Det står udtrykkeligt i lejeloven, at hvis din udlejer vil forhøje huslejen, så skal lejen være væsentlig lavere end det lejedes værdi. Det er udlejer, der har bevisbyrden og skal bevise, at lejen er væsentlig lavere end det lejedes værdi. Det fungerer i praksis således, at man foretager en sammenligning mellem det lejede og andre tilsvarende lejemål. Det kan for eksempel være nabolejligheden, hvis denne er af samme størrelse og stand mv.

Hvad gør du, hvis du mener, at huslejen er for høj?
Hvis du mener, at huslejen er for høj, så kan du gøre indsigelse mod huslejen. I den forbindelse må du nødvendigvis finde sammenlignelige lejemål, da du har bevisbyrden for, at huslejen er for høj, medmindre udlejer har foretaget en huslejeforhøjelse i lejeperioden.

Markedsleje

I en række tilfælde gælder reglerne for markedsleje. Her er der større aftalefrihed. Den eneste begrænsning er aftalelovens regler. Reglerne om markedsleje gælder ved ejendomme i en boligreguleringskommune, der er opført efter 31.12.1991 samt ved lejemål, der siden 31.01.1991 udelukkende har været anvendt lovligt til erhvervsmæssigt formål eller hvor lejemålet er beliggende i en tagetage der pr. 1 september 2002 ikke var benyttet eller registreret som beboelse.

Hvad gør du, hvis du mener huslejen er for høj?
Ved markedsleje forstås, at du og udlejer selv kan blive enige om lejens størrelse. Lejen må bare ikke være åbenlyst urimelig høj af hensyn til aftalelovens § 36 om urimelige aftaler. Hvis du dog mener, at huslejen er urimelig høj, så kan du klage til udlejer eller huslejenævnet.

Huslejeniveau i Aalborg

I Aalborg er gennemsnitsprisen pr. kvadratmeter 88 kroner. Aalborg en by, som tiltrækker flere og flere studerende, og hvor der også opføres flere og flere studieboliger. Kvadratmeterprisen har da også været stigende igennem de seneste år i Aalborg, hvilket må være et udtryk for den stigende efterspørgsel. Det må dog erkendes – når man sammenligner huslejeniveauet i byer som Aarhus og København – at niveauet er relativt overkommeligt.

Hvordan klager man?

Du kan enten klage selv ved at indbringe din leje for huslejenævnet. Det sker helt lavpraktisk ved, at du sender en mail eller et brev til huslejenævnet i din kommune, hvortil du vedlægger din lejekontrakt og faktura for seneste huslejeopkrævning. Det kan dog være en fordel, at få juridisk bistand fra professionelle, da de kan fortage alt det juridiske og praktiske i forbindelse med en sag ved Huslejenævnet, ligesom de kan være dig behjælpelig med at sammenligne huslejen med andre tilsvarende og sammenlignelige lejemål.

Hvem kan hjælpe?

Man kan ofte hente hjælp ved lejerforening, retshjælp, advokatkontor eller DIGURA, som er en juridisk virksomhed, der alene behandler lejeretlige sager. De vurderer i øvrigt din sag gratis.

Huslejenævnet

Det er huslejenævnet, som træffer afgørelser i tvister om husleje. Der findes et huslejenævn i hver kommune. Det koster 318 kr. at sende en klage til huslejenævnet. Efter du har sendt din klage til huslejenævnet, afgør huslejenævnet, hvilke nærmere undersøgelser, der skal foretages i sagen. Desuden kan nævnet – efter aftale med dig og din udlejer – foretage besigtigelser af lejemålet, hvis dette findes nødvendigt.

Endeligt træffer huslejenævnet en afgørelse i sagen. Bemærk, at hvis du inden for 12 måneder for lejemålets begyndelse fremsætter din klage, så kan du få sat lejen ned med tilbagevirkende kraft. Det vil altså sige, at du kan få penge tilbage fra 12 måneder tilbage i tiden. Derudover ændres huslejen fremadrettet.

HUSLEJENIVEAU I ODENSE

Huslejeniveau i Odense

Hvad er den gennemsnitlige husleje i ODENSE?

Hvad er en fair husleje i Odense? Det er i virkeligheden ikke et svært spørgsmål at besvare, da huslejeniveauet som udgangspunkt skal fastsættes efter det lejedes værdi. Mange faktorer spiller dog ind, når huslejen skal fastsættes, eksempelvis hvornår boligen er bygget, hvilken by den er beliggende i, samt hvilken stand det lejede er i.

Hvordan fastsættes huslejen?

Omkostningsbestemt leje/budgetleje

En af de mest almindelige lejefastsættelser er omkostningsbestemt leje. Hvis din leje er omkostningsbestemt, så må din udlejer ikke kræve mere end driftsudgifterne/-omkostningerne samt et rimeligt afkast.

Om udlejeren skal fastsætte din leje ud fra reglerne om omkostningsbestemt leje, afhænger af mange forhold. Blandt andet hvilken kommune du bor i.

Det forholder sig nemlig således, at hvis du bor i en kommune med boligregulering, så vil lejemålet være omfattet af reglerne om omkostningsbestemt husleje, hvis ejendommen samtidig er opført før 31.12.1991. Hvis begge betingelser er opfyldt, vil reglerne for boligregulering og omkostningsbestemt husleje altså gælde.

Hvad gør du, hvis du mener huslejen er for høj?
Hvis du er omfattet af reglerne for omkostningsbestemt leje, og du vil undersøge, om lejen er for høj, kan du blandt andet bede om at få et budget for udlejerens driftsudgifter.

Leje efter ”det lejedes værdi”

Det står udtrykkeligt i lejeloven, at hvis din udlejer vil forhøje huslejen, så skal lejen være væsentlig lavere end det lejedes værdi. Det er udlejer, der har bevisbyrden og skal bevise, at lejen er væsentlig lavere end det lejedes værdi. Det fungerer i praksis således, at man foretager en sammenligning mellem det lejede og andre tilsvarende lejemål. Det kan for eksempel være nabolejligheden, hvis denne er af samme størrelse og stand mv.

Hvad gør du, hvis du mener, at huslejen er for høj?
Hvis du mener, at huslejen er for høj, så kan du gøre indsigelse mod huslejen. I den forbindelse må du nødvendigvis finde sammenlignelige lejemål, da du har bevisbyrden for, at huslejen er for høj, medmindre udlejer har foretaget en huslejeforhøjelse i lejeperioden.

Markedsleje

I en række tilfælde gælder reglerne for markedsleje. Her er der større aftalefrihed. Den eneste begrænsning er aftalelovens regler. Reglerne om markedsleje gælder ved ejendomme i en boligreguleringskommune, der er opført efter 31.12.1991 samt ved lejemål, der siden 31.01.1991 udelukkende har været anvendt lovligt til erhvervsmæssigt formål eller hvor lejemålet er beliggende i en tagetage der pr. 1 september 2002 ikke var benyttet eller registreret som beboelse.

Hvad gør du, hvis du mener huslejen er for høj?
Ved markedsleje forstås, at du og udlejer selv kan blive enige om lejens størrelse. Lejen må bare ikke være åbenlyst urimelig høj af hensyn til aftalelovens § 36 om urimelige aftaler. Hvis du dog mener, at huslejen er urimelig høj, så kan du klage til udlejer eller huslejenævnet.

Huslejeniveau i Odense

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris er i Odense 95 kroner. En toværelseslejlighed koster i gennemsnit 5.472 kroner, hvorimod gennemsnitsprisen for et værelse er på 3.030 kroner. Kan man ikke nøjes med mindre end 3 værelser, så er gennemsnitsprisen 7.168 kroner for en lejlighed i denne størrelsesorden. Huslejeniveauet er således relativt overkommeligt i Odense, når man sammenligner med eksempelvis huslejeniveauet i København og Aarhus.

Hvordan klager man?

Du kan enten klage selv ved at indbringe din leje for huslejenævnet. Det sker helt lavpraktisk ved, at du sender en mail eller et brev til huslejenævnet i din kommune, hvortil du vedlægger din lejekontrakt og faktura for seneste huslejeopkrævning. Det kan dog være en fordel, at få juridisk bistand fra professionelle, da de kan fortage alt det juridiske og praktiske i forbindelse med en sag ved Huslejenævnet, ligesom de kan være dig behjælpelig med at sammenligne huslejen med andre tilsvarende og sammenlignelige lejemål.

Hvem kan hjælpe?

Man kan ofte hente hjælp ved lejerforening, retshjælp, advokatkontor eller DIGURA, som er en juridisk virksomhed, der alene behandler lejeretlige sager. De vurderer i øvrigt din sag gratis.

Huslejenævnet

Det er huslejenævnet, som træffer afgørelser i tvister om husleje. Der findes et huslejenævn i hver kommune. Det koster 318 kr. at sende en klage til huslejenævnet. Efter du har sendt din klage til huslejenævnet, afgør huslejenævnet, hvilke nærmere undersøgelser, der skal foretages i sagen. Desuden kan nævnet – efter aftale med dig og din udlejer – foretage besigtigelser af lejemålet, hvis dette findes nødvendigt.

Endeligt træffer huslejenævnet en afgørelse i sagen. Bemærk, at hvis du inden for 12 måneder for lejemålets begyndelse fremsætter din klage, så kan du få sat lejen ned med tilbagevirkende kraft. Det vil altså sige, at du kan få penge tilbage fra 12 måneder tilbage i tiden. Derudover ændres huslejen fremadrettet.

ANDRE BYER

Husleje i Aalborg

TJEK HUSLEJENIVEAU I DIN BY

Hvad er en fair husleje i de mindre byer? Det er i virkeligheden ikke et svært spørgsmål at besvare, da huslejeniveauet som udgangspunkt skal fastsættes efter det lejedes værdi. Mange faktorer spiller dog ind, når huslejen skal fastsættes, eksempelvis hvornår boligen er bygget, hvilken by den er beliggende i, samt hvilken stand det lejede er i.

Hvordan fastsættes huslejen?

Omkostningsbestemt leje/budgetleje

En af de mest almindelige lejefastsættelser er omkostningsbestemt leje. Hvis din leje er omkostningsbestemt, så må din udlejer ikke kræve mere end driftsudgifterne/-omkostningerne samt et rimeligt afkast.

Om udlejeren skal fastsætte din leje ud fra reglerne om omkostningsbestemt leje, afhænger af mange forhold. Blandt andet hvilken kommune du bor i.

Det forholder sig nemlig således, at hvis du bor i en kommune med boligregulering, så vil lejemålet være omfattet af reglerne om omkostningsbestemt husleje, hvis ejendommen samtidig er opført før 31.12.1991. Hvis begge betingelser er opfyldt, vil reglerne for boligregulering og omkostningsbestemt husleje altså gælde.

Hvad gør du, hvis du mener huslejen er for høj?
Hvis du er omfattet af reglerne for omkostningsbestemt leje, og du vil undersøge, om lejen er for høj, kan du blandt andet bede om at få et budget for udlejerens driftsudgifter.

Leje efter ”det lejedes værdi”

Det står udtrykkeligt i lejeloven, at hvis din udlejer vil forhøje huslejen, så skal lejen være væsentlig lavere end det lejedes værdi. Det er udlejer, der har bevisbyrden og skal bevise, at lejen er væsentlig lavere end det lejedes værdi. Det fungerer i praksis således, at man foretager en sammenligning mellem det lejede og andre tilsvarende lejemål. Det kan for eksempel være nabolejligheden, hvis denne er af samme størrelse og stand mv.

Hvad gør du, hvis du mener, at huslejen er for høj?
Hvis du mener, at huslejen er for høj, så kan du gøre indsigelse mod huslejen. I den forbindelse må du nødvendigvis finde sammenlignelige lejemål, da du har bevisbyrden for, at huslejen er for høj, medmindre udlejer har foretaget en huslejeforhøjelse i lejeperioden.

Markedsleje

I en række tilfælde gælder reglerne for markedsleje. Her er der større aftalefrihed. Den eneste begrænsning er aftalelovens regler. Reglerne om markedsleje gælder ved ejendomme i en boligreguleringskommune, der er opført efter 31.12.1991 samt ved lejemål, der siden 31.01.1991 udelukkende har været anvendt lovligt til erhvervsmæssigt formål eller hvor lejemålet er beliggende i en tagetage der pr. 1 september 2002 ikke var benyttet eller registreret som beboelse.

Hvad gør du, hvis du mener huslejen er for høj?
Ved markedsleje forstås, at du og udlejer selv kan blive enige om lejens størrelse. Lejen må bare ikke være åbenlyst urimelig høj af hensyn til aftalelovens § 36 om urimelige aftaler. Hvis du dog mener, at huslejen er urimelig høj, så kan du klage til udlejer eller huslejenævnet.

Hvordan klager man?

Du kan enten klage selv ved at indbringe din leje for huslejenævnet. Det sker helt lavpraktisk ved, at du sender en mail eller et brev til huslejenævnet i din kommune, hvortil du vedlægger din lejekontrakt og faktura for seneste huslejeopkrævning. Det kan dog være en fordel, at få juridisk bistand fra professionelle, da de kan fortage alt det juridiske og praktiske i forbindelse med en sag ved Huslejenævnet, ligesom de kan være dig behjælpelig med at sammenligne huslejen med andre tilsvarende og sammenlignelige lejemål.

Hvem kan hjælpe?

Man kan ofte hente hjælp ved lejerforening, retshjælp, advokatkontor eller DIGURA, som er en juridisk virksomhed, der alene behandler lejeretlige sager. De vurderer i øvrigt din sag gratis.

Huslejenævnet

Det er huslejenævnet, som træffer afgørelser i tvister om husleje. Der findes et huslejenævn i hver kommune. Det koster 318 kr. at sende en klage til huslejenævnet. Efter du har sendt din klage til huslejenævnet, afgør huslejenævnet, hvilke nærmere undersøgelser, der skal foretages i sagen. Desuden kan nævnet – efter aftale med dig og din udlejer – foretage besigtigelser af lejemålet, hvis dette findes nødvendigt.

Endeligt træffer huslejenævnet en afgørelse i sagen. Bemærk, at hvis du inden for 12 måneder for lejemålets begyndelse fremsætter din klage, så kan du få sat lejen ned med tilbagevirkende kraft. Det vil altså sige, at du kan få penge tilbage fra 12 måneder tilbage i tiden. Derudover ændres huslejen fremadrettet.

Luk menu